• Świadczenia wykonywane przez przedsiębiorstwo są gwarancją najlepszych standardów.

  AMW REWITA

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Wykonawca zrealizował prace należycie, tj. zgodnie z umową i terminowo.

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Umowa obejmowała usługę malowania powierzchni ścian działowych typu k-g, sufitów podwieszanych, ścian tynkowanych i tynku strukturalnego farbami emulsyjno-akrylowymi wraz z pracami towarzyszącymi i zabezpieczająco-przygotowawczymi. Usługa zrealizowana była w sposób należyty, terminowo i bez uwag, w pełnym zakresie określonym w umowie.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem. Teren został zabezpieczony, a po zakończeniu prac uprzątnięty. Jakość wykonanej pracy oceniamy wysoko. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z w/w Firmą. Możemy z pełną odpowiedzlanością polecić Firmę FOX PAINT.

  Zespół Szkół Nr 3, Jastrzębie-Zdrój

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Z rozpoczęciem roku szkolnego młodzież wkroczyło do świeżo pomalowanej szkoły w estetycznej kolorystyce. Dzięki staraniom Firmy FOX PAINT budynek szkolny wyróżnia się wśród zabudowy osiedla. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z w/w Firmą i polecamy jej usługi.

  Zespół Szkół Nr 3, Jastrzębie-Zdrój

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Firma FOX PAINT zlecone zadania wykonała terminowo z należytą starannością, a współpraca na każdym etapie układała się bardzo dobrze. Prace prowadzone były fachowo i rzetelnie. Z uwagi na powyższe FOX PAINT jest godny polecenia innym inwestorom.

  Szkoła Podstawowa Nr 5, Ustroń

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Z czystym sumieniem polecam firmę FOX PAINT jako godnego partnera handlowego i zleceniobiorcę.

  RENOMAXX, Jastrzębie-Zdrój

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Rekomenduję firmę FOX PAINT jako firmę solidną, w pełni przygotowaną do wykonywania zadań remontowych i budowlanych. Powierzone prace zostały wykonane profesjonalnie, w wyznaczonym terminie.

  Polski Czerwony Krzyż, Chorzów

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Prace zostały wykonane solidnie i terminowo. Znajomość technologii robót i dobra organizacja pozwoliła na prawidłowe zrealizwanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami zlecenia.

  EQUILIBRIO, Cięcina

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Prace remontowe zostały wykonane terminowo, zgodnie z ustaleniami i dokumentacją techniczną. Pracownicy wykazali się dużą sumiennością i doświadczeniem w wykonywaniu prac. Wszystkie roboty wykonywane były w czynnych obiektach, bez zakłóceń pracy Urzędów Pocztowych, transportu samochodowego oraz obsługi Klienta. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić każdemu potencjalnemu inwestorowi usługi budowlane świadczone przez firmę FOX PAINT.

  Poczta Polska S.A., Kraków

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Prace remontowe wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i zawartą umową z zachowaniem standardów BHP i p/poż.

  PKP S.A., Kraków

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Firma FOX PAINT posiada specjalistyczny sprzęt, wykorzystuje nowoczesne technologie realizacji robót ora z zatrydnia wykwalifikowaną kadrę. Dzięki powyższym atuttom prace wykonane zostały w wyznaczonym terminie zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy oraz z zachowaniem przepisów prawa budowlanego. Rekomendujemy firmę FOX PAINT jako profesjonalnego i solidnego wykonawcę prac.

  MP TELECOM s.c., Tąpkowice

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Współpraca w trakcie realizacji robót układałasię dobrze i nie mamy żadnych zastrzeżeń.

  Miejski Zarząd Nieruchomości, Jastrzębie-Zdrój

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Zlecony Firmie FOX PAINT zakres prac został wykonany zgodnie z określonym terminem oraz bardzo dobrym efektem jakościowym. Na uwagę zasługuje fakt wzorowej organizacji i sumienności wykonywanych czynności przez pracowników, które przeprowadzone zostały bardzo dokładnie i rzetelnie, szczególnie pod kątem zabezpieczenia mienia zakładowego, maszyn i urządzeń.

  mebleform, Kalwaria Zebrzydowska

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Firma FOX PAINT wykonała prace budowlane polegające na malowaniu natryskowym w obiektach o łącznej powierzchni 6000 m2.

  TK MAXX, Wrocław, Zabrze

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Roboty prowadzone przez Firmę FOX PAINT zostały wykonane terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dobra organizacja i zaangażowanie pozwoliły sprostać wysokim wymaganiom stawianym firmie. Stwierdzamy, że Firma FOX PAINT oferuje wysoki poziom wykonywanych robót i jest godnym polecenia partnerem.

  VITO-PLAST, Wałbrzych

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Firma FOX PAINT prace wykonała terminowo oraz zgodnie z zakresem robót remontowych zawartych w dokumentach projektowo - kosztorysowych oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jakość i staranność wykonanych robót nie budzi zastrzeżeń.

  Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie-Zdrój

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Zlecone prace wykonane były w sposób rzetelny, fachowy i terminowy.

  Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie-Zdrój

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Współpraca z firmą FOX PAINT spełniła nasze oczekiwania w zakresie przystępnych cen, dotrzymania terminów realizacji, zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót budowlanych bez wstrzymania ruchu zakładu. Pracownicy przedsiębiorstwa wykazali się kompetencją, zaangażowaniem i kreatywnością. Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę jako profesjonalną w zakresie wykonywania robót budowlanych.

  FEZ S.A., Siemianowice Śląskie

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Informujemy, że firma FOX PAINT wykonała prace budowlane w zakresie docieplenia budynku, wraz z wymianą okien i obróbek blacharskich, o ogólnej powierzchni 940m2. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przedmiarem robów i zostały wykonane terminowo. Firma FOX PAINT jest godnym zaufania partnerem.

  BUDREN, Jastrzębie-Zdrój

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Zlecony Firmie FOX PAINT zakres prac został wykonany zgodnie z określonym terminem oraz bardzo dobrym efektem jakościowym. Rekomenduję Firmę FOX PAINT jako firmę solidną, w pełni przygotowaną do wykonywania zadań remontowych i budowlanych.

  Firma Antończyk, Jastrzębie-Zdrój

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Powierzone prace zostały zrealizowane zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz wymaganiami jakościowymi, przy jednoczesnym zachowaniu uzgodnionych terminów.

  33 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Nowa Dęba

  PODGLĄD REFERENCJI
 • Usługi wykonane były terminowo i z należytą starannością, a sposób wykonania tych usług nie budzi żadnych zastrzeżeń.

  Advicom, Jastrzębie-Zdrój

  PODGLĄD REFERENCJI